TUMMELKRÖD

18u00

Giorgio Morodor zei ooit de wijze woorden “ Wanneer je het concept van harmonie en juistheid in de muziek loslaat, kun je doen wat je maar wilt.”

Prachtig toch! De vrijheid in muziek.

Wij zijn Tummelkröd, een kruid dat via muzikale genres wel overal zijn zaadje heeft meegepikt. Ontstaan in 2023.

Tummelkröd rolde uit rock-metal-blues-funk-punk bands tot waar het nu staat.

Rock muziek in onze moedertaal, het West Vlaams. De vrijheid en het juiste gevoel is de reden. Zang, drum, gitaar, bas, niet altijd binnen de lijntjes, we schuren aan de rand van “de juiste harmonie”. ( komen we dan achteraf tot de conclusie).Maar dit is juist het geestigste eraan.

We doen wat we graag doen en liefst zonder versleten geraakte teksten.

Ne Chicon is gin FröT, wudder zin Tummelkröd

Tummelkröd | VI.BE